اطلاعات تماس

00982164352680
info.erc@iums.ac.ir
info.erc.iums@gmail.com
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول اكرم (ص)، مركز تحقيقات بيماري هاي زنان و اندومتريوز